طرح های تحقیقاتی

45
کد رهگیری عنوان طرح
910026 شیوع پدیکلوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بجنورد سال 1391
930001 بررسی ﺁلودگی کنه های سخت (ایگزودیده) به ارلیشیوز با روش PCR در استان خراسان شمالی
930005 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی و پراکندگی جغرافیایی بیماری لیشمانیوز جلدی با استفاده از GIS در استان خراسان شمالی طی سالهای 1392-1383
930015 بر رسی سرو اپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گوسفندان استان خراسان شمالی با استفاده از روش الیزا سال1393
930019 تعیین فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون های لیشمانیوز جلدی واحشایی استان خراسان شمالی سال 1393
910007 بررسی لیشمانیوز احشایی در حیوانات وحش ( روباه ، شغال و گرگ) استان خراسان شمالی در سال 1391
930026 شناسایی ژنوتایپ ایزوله های کیست هیداتیک گاو و گوسفنداز استان خراسان شمالی، شمال شرقئ ایران با استفاده از روش سکوانسینگ
910009 بررسی ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به مرکز دیابت بجنورد و عوامل مرتبط با آن در سال 1391
910028 بررسی اپیدمیولوژیک پدیکولوزیس در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مانه و سملقان سال 1391
910029 بررسی اپیدمیولوژیک پدیکولوزیس در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان گرمه سال 1391
950003 ارزیابی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن FML تهیه شده از لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سایتوکین ها توسط ماکروفاژهای صفاقی موش
950004 مطالعه مولکولی سویه های کیست هیداتید با استفاده از نمونه های پاتولوژیک بیماران جراحی شده در بیمارستانهای خراسان شمالی
920017 بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد رابطین بهداشتی شهرستان اسفراین در مورد بیماری سالک در سال 1392
920018 بررسی تاثیر برنامه آموزشی رابطین بهداشتی بر اساس الگوی بزنف روی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در خانواده های تحت پوشش آنها در شهرستان جاجرم در سال 1392
920020 بررسی میزان آگاهی کارکنان بیمارستان های شهر بجنورد در ارتباط با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو
920021 بررسی سطح آگاهی ،نگرش وعملکرد مادران دارای کودک 1 تا 10 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای جاجرم نسبت به بیماری سالک
920022 مقایسه الکتروتراپی و تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی
940022 : بررسی اکومورفوتایپ عقربهای استان خراسان شمالی در سال 1394
940026 بررسی پراکندگی فنوتیپیکی و ژنوتیپیکی مقاومت به آنتی بیوتیک موپیروسین و مواد ضد عفونی کننده در نمونه های استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از بینی وعفونت در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع)، امام علی (ع) و بنت الهدی بجنورد
940027 استخراج و تعیین میزان پیرترین در گیاه پیرتروم (گل داودی ) جمع آوری شده ازاستان خراسان شمالی
950041 بررسی سرواپیدمیولوژی هیداتیدوز انسانی به روش الیزا در استان خراسان شمالی
950049 بررسی آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم انگل در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی
970057 بررسی امکان آلودگی انگل‌های لیشمانیای ایجادکننده لیشمانیوز جلدی به ویروس leishmania RNA virus با استفاده از روش ملکولی Nested PCR در برخی کانون‌های اندمیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان شمالی
970059 بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوزیس و تب Q در جامعه دامپزشکی و دامداران، کارکنان کشتارگاه‌های استان خراسان شمالی
970137 پیشگویی روند بیماری لیشمانیوز جلدی و تعیین فاکتورهای اب و هوایی مرتبط با ان با استفاده از مدل سری های زمانی در استان خراسان شمالی
970140 بررسی سطح حساسیت فلبوتوموس پاپاتاسی و فلبوتوموس سرژانتی به سموم منتخب در ‌استان خراسان شمالی
970187 بررسی اثر بخشی سه نوع شامپو (پرمترین ،اکالیپتوس ودایمتیکون) در درمان آلودگی به شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد
970248 بررسی اثربخشی نانو امولسیون های حاصل از Nigella sativa بار گزاری شده با آرتمیزینین در فرمولاسیون پماد موضعی بر ضایعات لیشمانیائی ایجاد شده با انگل لیشمانیا ماژوردر مدل موشی
970269 بررسی نانو امولسیون های آرتمیزینین در مقایسه با گلوکانتیم بر انگل لیشمانیا ماژور به صورت In vitro و به صورت تزریق داخل ضایعه به صورت In vivo
970279 بررسی تنوع گونه ای و خصوصیات لانه های لاروی پشه ها (Diptera: culicidae) در پارک ملی گلستان، شمال شرق ایران، 1398
980005 بررسی ویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیکی لیشمانیوز احشایی در خراسان شمالی سالهای 1388 تا1397
980023 بررسی اثرات حشره کشی اسانس و عصاره اتانولی پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی مگس خانگی
980061 بررسی اثر ضد باکتریایی ، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی نانو امولسیون حاوی اسانس پونه کوهی در شرایط آزمایشگاهی
980081 بررسی اثربخشی نانو امولسیون های حاصل از Nigella sativa بار گزاری شده با میلتفوسین بر انگل لیشمانیا ماژور به صورت برون تنی (In vitro ) و مدل موشی( In vivo)
960172 بررسی ژنوتایپ انتروبیوس ورمیکولاریس روی نمونه های بلوک پارافینه آپاندیس بیماران جراحی شده در بیمارستانهای خراسان شمالی
980122 بررسی شاخص های تنوع زیستی پشه خاکی ها و آلودگی آن ها به انگل لیشمانیا در شمال شرق ایران
980153 بررسی تاثیر عصاره آبی و الکلی ( اتانول) گیاه شاهتره (Fumaria parviflora) بر روی شپش سر انسانی در شرایط In vitro و مقایسه با کاغذهای آغشته به حشره کش پرمترین 0.75%
990006 بررسی توزیع جغرافیایی و بروز تجمعی COVID-19 با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 99-1398
990007 بررسی جنبه های اپیدمیولوژیکی و ویژگی های بالینی کووید-19 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
990010 بررسی عوامل خطر برای مرگ و میر بیماران بستری با COVID-19 در بیمارستان امام حسن (ع) شهر بجنورد : یک مطالعه مورد- شاهدی
990016 بررسی بار ناشی از بیماری کووید-19 در بیماران تشخیص داده شده بین اول اسفند 98 تا 30 اسفند 99 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
990037 توزیع مکانی و زمانی لیشمانیوز جلدی در کانون اسفراین، خراسان شمالی، ایران در طی سال 1398-1379
990057 ارزیابی عوارض قلبی عروقی طولانی مدت بیماران بهبود یافته از بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان امام حسن بجنورد در سال 1400
990171 بررسی اپیدمیولوژیکی و توزیع جغرافیایی بیماران مبتلا به کیست هیداتید استان خراسان شمالی طی سالهای 1399-1389
990173 انواع گریدبندی در تشخیص کیست های هیداتید با استفاده از روش تصویر برداری