مقالات فارسی

26
       
  top   down
بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت B در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد در سال 1391
سطح سواد بهداشتی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشتی بجنورد در سال 1391
"تبیین وضعیت مراقبت از پا با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته در مبتلایان به دیابت"
بررسی وضعیت پای دیابتی بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه دیابت شهرستان سبزوار با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته
بررسی شیوع کم خونی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد: 1393
دانش، نگرش و عملکرد رابطین سلامتشهرستان اسفراین در مورد بیماری لیشمانیوز جلدی در سال 1392
بررسی سرولوژیکی آلودگی جوندگان به لپتوسپیروز دراستان خراسان شمالی، شمال شرق ایران
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک
1390- خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در شهرستان بانه طی سالهای 9
بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت میکروبی از غیر میکروبی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان های قائم (عج) و اما م رضا (ع) مشهد
تاثیر برنامه ی اموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابط با پیشگیری از بیماری سالک
شناسایی ژن نورامینیداز ویروس آنفلونزای پرندگان (H9N2 ) جدا شده از شیوع اخیر بیماری در ایران
کیفیت مراقبت بیماران دیابتی نوع 2 در مناطق روستایی شهرستان ملکان
اثر گیاه ابوخلسا و بومادران بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
تظاهرات گوارشی و علائم همراه درشیر خواران مبتلا به آلرژی به پروتئین شیر گاو
تعیین عوامل موثر در عود سرطان خون در کودکان، استان فارس
اپیدمیولوژی توصیفی بروسلوزیس در استان اذربایجان شرقی از سال 1384 الی 1387
اپیدمیولوژی بیماری سل و عوامل مرتبط با آن در استان خراسان شمالی طی سال‌های89-1384
شاخص توانایی انجام کار ابزاری مهم در بهداشت حرف های و طب کار جهت شناسایی کارگران در معرض خروج زودرس از محیط کار
شیوع کم خونی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مانه و سملقان
بررسی شیوع آلودگی سبزیجات خام مصرفی به تخم و کیست انگلهای منتقله از خاک در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی در سال 1396
بررسی شیوع مصرف گیاهان دارویی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی بجنورد
مروری بر کاربرد حشره کشی گیاه دارویی پونه کوهی ) Mentha longifolia L ( در ایران
بررسی فون و تنوع زیستی کک ها در شهرستان بجنورد، خراسان شمالی در سال 1397
مدیریت زمان و راهبردهای فراشناختی در دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان