اطلاعات تماس

37

اطلاعات تماس

 

آدرس : خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شهریار جنب بیمارستان امام علی(ع)- مرکز تحقيقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

 

شماره تماس: 32297182-058

058-31511351

 

پست الکترونيک: vectorborncenter@gmail.com