کتب

58

 

 

        

عنوان : روش تحقیق در علوم پزشکی

 مولفین: دکتر سید محمد علوی نیا، سید حمید حسینی، احمد صادقی، مهدی حارث آبادی، سیدحمید نبوی ، حمید رضا شرکا، میترا هاشمی

ناشر: تهران، آرویچ ایرانیان

سال چاپ: چاپ اول 1392

     

  عنوان : برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع 2

مولفین: دکتر سید محمد علوی نیا، دکتر مرجان قطبی، دکتر علیرضا مهدوی هزاره، دکترجمشیدکرمانچی، دکتر انسیه نسلی اصفهانی، دکتر شهین یاراحمدی

 ناشر: انتشارات سپید برگ       

سال چاپ: چاپ اول پاییز 1391

  عنوان: آموزش پیشگیری، کنترل و درمان بیماری دیابت

 مولفین: دکتر غلامرضا نور آبادی، دکتر علیرضا مهدوی، دکتر سید محمد علوی نیا، دکتر حمید اله وردی پور، دکتر سعید دستگیری، دکتر جلیل شاه عباسی،فرح شکیب فر

 ناشر: تهران، آرویچ ایرانیان

 سال چاپ: 1392

 کتابچه همایش بیماری های مشترک انسان و حیوان

 

 

عنوان: در مورد ایدز بیشتر بدانیم

مولفین: ناصر نامور، سید حمید حسینی، دکتر مجید غفوری 

ناشر: تهران، آرویچ ایرانیان

سال چاپ: 1392